Bảo mật

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

- Về chúng tôi:

+ Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin tài khoản game của bạn.

+ Thoát khỏi thiết bị sau khi đã mua xong vật phẩm.

+ Không lưu lại thông tin đăng nhập.

- Về khách hàng:

+ Sau khi mua hàng xong hãy kiểm tra và đổi lại mật khẩu để đảm bảo an toàn cho tài khoản.