Nạp Game Mobile

 • Arena Breakout

  Arena Breakout

  Nạp Tiền Game 9/29/2023 8:23:27 PM

  Nạp tiền Arena Breakout

  Giá NạpBonds Nhận Được
  25,000 đ x 60 Gold
  100,000 đ x 310 Gold
  200,000 đ x 630 Gold
  580,000 đ x 1580 Gold
  950,000 đ x 3200 Gold
  1,850,000 đ x 6500 Gold

  Bạn cần nạp gói khác gửi hình qua Zalo

  mình báo giá chi tiết.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Pride of Nindo

  Pride of Nindo

  Nạp Tiền Game 9/26/2023 10:45:26 PM

  Nạp tiền game Pride of Nindo

  Giá NạpGold Nhận Được
  25,000 đ x 60 Gold
  100,000 đ x 300 Gold
  200,000 đ x 680 Gold
  400,000 đ x 1280 Gold
  600,000 đ x 1980 Gold
  950,000 đ x 3280 Gold
  1,850,000 đ x 6480 Gold

  Bạn nhận được x2 trong game (nếu có).

  Bạn cần nạp gói khác gửi hình qua Zalo

  mình báo giá chi tiết.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • CookieRun: Kingdom

  CookieRun: Kingdom

  Nạp Tiền Game 9/21/2023 6:12:47 AM

  Nạp tiền Valor Legends

  Giá NạpGói Bạn Cần Nạp
  20,000 đGói 1$ trong game
  100,000 đGói 5$ trong game
  200,000 đGói 10$ trong game
  300,000 đGói 15$ trong game
  400,000 đGói 20$ trong game
  600,000 đGói 30$ trong game
  950,000 đGói 50$ trong game
  1.900,000 đ Gói 100$ trong game

  Bạn cần mua gói nào gửi hình qua Zalo

  mình báo giá chi tiết.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Smithing Master

  Smithing Master

  Nạp Tiền Game 9/20/2023 8:39:25 PM

  Nạp tiền Smithing Master

  Giá NạpGói Bạn Cần Nạp
  20,000 đGói 1$ trong game
  100,000 đGói 5$ trong game
  200,000 đGói 10$ trong game
  300,000 đGói 15$ trong game
  400,000 đGói 20$ trong game
  600,000 đGói 30$ trong game
  950,000 đGói 50$ trong game
  1.900,000 đ Gói 100$ trong game

  Bạn cần mua gói nào gửi hình qua Zalo

  mình báo giá chi tiết.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Warhammer 40,000: Tacticus

  Warhammer 40,000: Tacticus

  Nạp Tiền Game 9/14/2023 9:29:19 PM

  Nạp tiền Warhammer 40,000: Tacticus

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Mobile Royale

  Mobile Royale

  Nạp Tiền Game 9/16/2023 9:05:13 PM

  Nạp game Mobile Royale: Kingdom Defense

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua các gói trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • D-MEN

  D-MEN

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:49:06 AM

  Nạp game D-MEN: The Defenders

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua các gói trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Call of Dragons (Global)

  Call of Dragons (Global)

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:48:28 AM

  Nạp game Call of Dragons (Global)

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Mobile Legends

  Mobile Legends

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:48:13 AM

  Tên game: Mobile Legends: Bang Bang (bản Global)

  Gói Weekly Elite Bundle 1$: giá bán 22k VND

  Gói Monthly Epic Bundle 5$: giá bán 110k VND

  Gói 1$: trị giá 50 kim cương, giá bán 22k VND

  Gói 3$: trị giá 150 kim cương, giá bán 66k VND

  Gói 5$: trị giá 250 kim cương, giá bán 110k VND

  Gói 10$: trị giá 500 kim cương, giá bán 200k VND

  Gói 20$: trị giá 1000 kim cương, giá bán 400k VND

  Gói 50$: trị giá 2500 kim cương, giá bán 950k VND

  Gói 100$: trị giá 5000 kim cương, giá bán 1900k VND

  Bạn sẽ nhận được kim cương bonus thêm trong game (nếu có)

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Goddess Era

  Goddess Era

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 4:44:55 PM

  Tên game: Goddess Era

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Aether Gazer

  Aether Gazer

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:47:26 AM

  Tên game: Aether Gazer

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Summoners Era

  Summoners Era

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:47:07 AM

  Tên game: Summoners Era: Idle RPG Heroes

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MARVEL SNAP

  MARVEL SNAP

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:46:38 AM

  Tên game: MARVEL SNAP

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Tower of God: Great Journey

  Tower of God: Great Journey

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:46:24 AM

  Tên game: Tower of God: Great Journey

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Sword Chronicles

  Sword Chronicles

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:45:42 AM

  Tên game: Sword Chronicles: AWAKEN

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Hearthstone

  Hearthstone

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:37:43 AM

  Tên game: Hearthstone

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • MementoMori

  MementoMori

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:37:12 AM

  Tên game: MementoMori: AFKRPG

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Kingdom Guard

  Kingdom Guard

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:36:48 AM

  Tên game: Kingdom Guard:Tower Defense TD

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ace Fishing

  Ace Fishing

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:36:32 AM

  Tên game: Ace Fishing: Wild Catch

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Top Eleven

  Top Eleven

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:36:18 AM

  Nạp tiền Top Eleven Be a Soccer Manager

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Nạp tiền game Top Eleven

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Puzzle Breakers

  Puzzle Breakers

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:35:42 AM

  Nạp tiền Puzzle Breakers: Match 3 RPG

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • AFK Arena

  AFK Arena

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:35:24 AM

  Nạp game AFK Arena

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói nào trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Snowbreak

  Snowbreak

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:35:06 AM

  Nạp game Snowbreak: Containment Zone

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Age of Apes

  Age of Apes

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:34:34 AM

  Tên game: Age of Apes

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ninja Heroes

  Ninja Heroes

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:34:01 AM

  Tên game: Ninja Heroes - Storm Battle

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Boom Beach

  Boom Beach

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:33:36 AM

  Nạp tiền Boom Beach

  Gói 1$: giá trị 80 gems, giá bán 22k VND
  Gói 5$: giá trị 500 gems, giá bán 110k VND
  Gói 10$: giá trị 1200 gems, giá bán 220k VND
  Gói 20$: giá trị 2500 gems, giá bán 440k VND
  Gói 50$: giá trị 6500 gems, giá bán 900k VND
  Gói 100$: giá trị 14000 gems, giá bán 1700k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

   

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Nạp tiền game Boom Beach

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Wolf Game

  Wolf Game

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:33:12 AM

  Tên game: Wolf Game: Wild Animal Wars

  Gói 1$: giá bán 22k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 30$: giá bán 600k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Family Island

  Family Island

  Nạp Tiền Game 9/26/2023 8:57:33 PM

  Nạp game Family Island

  Giá NạpRubies Nhận Được
  100,000 đ x 70 Rubies
  200,000 đ x 200 Rubies
  400,000 đ x 500 Rubies
  950,000 đ x 1000 Rubies
  1,850,000 đ x 2000 Rubies

  Bạn cần nạp gói khác gửi hình qua Zalo

  mình báo giá chi tiết.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Among Gods

  Among Gods

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:23:16 AM

  Nạp tiền Among Gods

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua các gói khác trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Clash of Kings

  Clash of Kings

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:22:55 AM

  Nạp tiền Clash of Kings - COK

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua các gói khác trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Angry Birds 2

  Angry Birds 2

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:22:33 AM

  Nạp tiền Angry Birds 2

  Gói 1$: giá trị 80 gems, giá bán 22k VND
  Gói 5$: giá trị 400 gems, giá bán 110k VND
  Gói 10$: giá trị 800 gems, giá bán 220k VND
  Gói 20$: giá trị 1600 gems, giá bán 440k VND
  Gói 50$: giá trị 5500 gems, giá bán 950k VND
  Gói 100$: giá trị 13000 gems, giá bán 1800k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  ------------------------------------------

  ------------------------------------------

  Để trải nghiệm game một cách tốt nhất, nếu cần nạp tiền vào game bạn hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi MuaGem.com

  Cảm ơn bạn!

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Warpath

  Warpath

  Nạp Tiền Game 9/25/2023 11:27:43 PM

  Nạp tiền Warpath

  Giá NạpGold Nhận Được
  25,000 đ x 300 Gold
  100,000 đ x 1500 Gold
  200,000 đ x 3000 Gold
  400,000 đ x 6000 Gold
  1,000,000 đ x 15000 Gold
  1,950,000 đ x 30000 Gold

  Bạn cần nạp gói khác gửi hình qua Zalo

  mình báo giá chi tiết.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Era of Chaos

  Era of Chaos

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:21:01 AM

  Nạp tiền Might & Magic: Era of Chaos

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói nào trong game vui lòng gửi hình mình báo giá cụ thể.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ant Legion

  Ant Legion

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:20:50 AM

  Nạp tiền Ant Legion

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói nào trong game vui lòng gửi hình mình báo giá cụ thể.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Valor Legends

  Valor Legends

  Nạp Tiền Game 9/16/2023 10:00:44 PM

  Nạp tiền Valor Legends

  Giá NạpGói Bạn Cần Nạp
  20,000 đGói 1$ trong game
  100,000 đGói 5$ trong game
  200,000 đGói 10$ trong game
  300,000 đGói 15$ trong game
  400,000 đGói 20$ trong game
  600,000 đGói 30$ trong game
  950,000 đGói 50$ trong game
  1.900,000 đ Gói 100$ trong game

  Bạn cần mua gói nào gửi hình qua Zalo

  mình báo giá chi tiết.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Lords mobile

  Lords mobile

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:19:53 AM

  Nạp tiền Lords Mobile

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 2$: giá bán 40k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá bán 1900k VND

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Fifa Soccer

  Fifa Soccer

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 4:44:32 PM

  Tên game: Fifa Soccer

  Gói 1$: giá trị 150 FIFA POINTS, giá bán 20k VND

  Gói 3$: giá trị 500 FIFA POINTS, giá bán 60k VND

  Gói 5$: giá trị 1050 FIFA POINTS, giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá trị 2200 FIFA POINTS, giá bán 200k VND

  Gói 25$: giá trị 5750 FIFA POINTS, giá bán 480k VND

  Gói 50$: giá trị 12000 FIFA POINTS, giá bán 950k VND

  Bạn cần mua các gói khác trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Undecember

  Undecember

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:19:09 AM

  Nạp tiền Undecember

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 45$: giá bán 900k VND

  Gói 90$: giá bán 1800k VND

  Bạn cần mua các gói khác trong game vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Call of Duty

  Call of Duty

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:15:47 AM

  Tên game: Clash of Clans

  Gói 1$: giá trị 80 COD Points, giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá trị 420 COD Points, giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá trị 880 COD Points, giá bán 200k VND

  Gói 25$: giá trị 2400 COD Points, giá bán 475k VND

  Gói 50$: giá trị 5000 COD Points, giá bán 900k VND

  Gói 100$: giá trị 10800 COD Points, giá bán 1800k VND

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Ulala: Idle Adventure

  Ulala: Idle Adventure

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 4:49:35 PM

  Nạp tiền Ulala: Idle Adventure

  Gói 1$: giá trị 60 Pearlx, giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá trị 300 Pearlx, giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá trị 600 Pearlx, giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá trị 1200 Pearlx, giá bán 400k VND

  Gói 50$: giá trị 3000 Pearlx, giá bán 950k VND

  Gói 100$: giá trị 6000 Pearlx, giá bán 1900k VND

  Nhận thêm Pearlx khuyến mãi trong game khi mua gói lớn (nếu có)

  Bạn cần mua gói đặc biệt trong game hãy liên hệ với chúng tôi.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Nintendo eshop Card

  Nintendo eshop Card

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:14:45 AM

  Tên sản phẩm: Thẻ quà tặng Nintento eshop

  Thẻ mệnh giá 10$: giá bán 250k VND

  Thẻ mệnh giá 20$: giá bán 500k VND

  Thẻ mệnh giá 50$: giá bán 1250k VND

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • PlayStation Network Card

  PlayStation Network Card

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:14:30 AM

  Tên sản phẩm: Thẻ quà tặng PlayStation Network

  Thẻ mệnh giá 10$: giá bán 250k VND

  Thẻ mệnh giá 25$: giá bán 625k VND

  Thẻ mệnh giá 50$: giá bán 1250k VND

  Thẻ mệnh giá 60$: giá bán 1500k VND

  Thẻ mệnh giá 75$: giá bán 1875k VND

  Thẻ mệnh giá 100$: giá bán 2400k VND

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Xbox Gift Card

  Xbox Gift Card

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:14:25 AM

  Tên sản phẩm: Thẻ quà tặng Xbox

  Thẻ mệnh giá 5$: giá bán 150k VND

  Thẻ mệnh giá 10$: giá bán 250k VND

  Thẻ mệnh giá 15$: giá bán 375k VND

  Thẻ mệnh giá 20$: giá bán 500k VND

  Thẻ mệnh giá 25$: giá bán 625k VND

  Thẻ mệnh giá 50$: giá bán 1250k VND

  Thẻ mệnh giá 100$: giá bán 2400k VND

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoảng ngân hàng:

  Qua momo:

  Tiền mặt:

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Roblox Gift Card

  Roblox Gift Card

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 10:14:19 AM

  Tên sản phẩm: Thẻ quà tặng Roblox

  Thẻ mệnh giá 10$: giá bán 250k VND

  Thẻ mệnh giá 25$: giá bán 620k VND

  Thẻ mệnh giá 50$: giá bán 1200k VND

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Google Play Gift Card

  Google Play Gift Card

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 9:26:29 AM

  Tên sản phẩm: Thẻ quà tặng Google Play

  Thẻ mệnh giá 5$: giá bán 130k VND

  Thẻ mệnh giá 10$: giá bán 250k VND

  Thẻ mệnh giá 20$: giá bán 500k VND

  Thẻ mệnh giá 50$: giá bán 1200k VND

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoảng ngân hàng:

  Qua momo:

  Tiền mặt:

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Arknights

  Arknights

  Nạp Tiền Game 9/28/2023 5:19:24 PM

  Nạp game Arknights

  Giá NạpOriginium Nhận Được
  25,000 đ x 1 Originium
  100,000 đ x 6 Originium
  300,000 đ x 20 Originium
  600,000 đ x 40 Originium
  1,000,000 đ x 66 Originium
  1,950,000 đ x 130 Originium

  Bạn sẽ nhận được x2 nếu có trong game.

  Bạn cần nạp gói khác vui lòng liên hệ.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Black Desert Mobile

  Black Desert Mobile

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 4:55:34 PM

  Nạp tiền Black Desert Mobile

  Gói 1$giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 200k VND

  Gói 20$: giá bán 400k VND

  Gói 30$: giá bán 580k VND

  Gói 50$: giá bán 900k VND

  Gói 100$: giá bán 1700k VND

  Nếu trong game có gói đặc biệt bạn hãy liên hệ với chúng tôi.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Age of Kings

  Age of Kings

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 4:56:56 PM

  Tên game: Age of Kings: Skyward Battle

  Gói 1$: giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá bán 180k VND

  Gói 20$: giá bán 350k VND

  Gói 50$: giá bán 850k VND

  Gói 100$: giá bán 1700k VND

  Nếu trong game có gói đặc biệt bạn hãy liên hệ với chúng tôi.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Township

  Township

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 4:59:55 PM

  Tên game: Township

  Gói 2$: giá trị 50 Cash, giá bán 40k VND

  Gói 5$: giá trị 130 Cash, giá bán 100k VND

  Gói 10$: giá trị 280 Cash, giá bán 180k VND

  Gói 20$: giá trị 600 Cash, giá bán 350k VND

  Gói 50$: giá trị 1400 Cash, giá bán 850k VND

  Gói 100$: giá trị 3200 Cash, giá bán 1700k VND

  Nếu trong game có gói đặc biệt bạn hãy liên hệ với chúng tôi.

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Monster Legends

  Monster Legends

  Nạp Tiền Game 9/12/2023 5:01:24 PM

  Tên game: Monster Legends

  Gói 1$: giá trị 25 gems, giá bán 20k VND

  Gói 5$: giá trị 65 gems, giá bán 100k VND

  Gói 10$: gia trị 140 gems, giá bán 180k VND

  Gói 20$: giá trị 300 gems, giá bán 350k VND

  Gói 30$: giá trị 465 gems, giá bán 510k VND

  Gói 50$: giá trị 800 gems, giá bán 850k VND

  Gói 100$: giá trị 1700 gems, giá bán 1700k VND

  Hình thức thanh toán:

  Qua chuyển khoản ngân hàng, Momo.

  Video hoàn thành đơn hàng:

  Click => Kênh Youtube Nạp Game Mobile

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết